Murmansk (RUS)

Januar 15, 2017 - 17:00

Philharmonic Society

Schubert: 6 Moments musicaux op. 94
Grieg: 6 Lyrische Stücke, op.43
Schumann: Symphonische Etüden, op. 13

Murmansk Philharmonic Society

Murmansk Philharmonic Society